Wat is het grammaticale pedanteriesyndroom?

Eva Mohyrova
M
Mensen die lijden aan het grammaticale pedanteriesyndroom raken bovenmatig geïrriteerd door grammaticafouten en voelen de drang om ze altijd te corrigeren. Wat is de oorzaak van deze aandoening? En is het gevaarlijk voor de gezondheid?

U vindt geen definitie voor het grammaticale pedanteriesyndroom op Wikipedia, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. In feite suggereert recent onderzoek dat dit syndroom een echte ziekte is en mogelijk een vorm van OCD. Laten we ons er eens in verdiepen.
 

WAT IS HET GRAMMATICALE PEDANTERIESYNDROOM?

Wat is het grammaticale pedanteriesyndroom?
Grammaticale fouten komen we overal tegen. Moedertaalsprekers maken ze en mensen die een taal als tweede taal beheersen, soms nog meer. In feite heeft u geluk als u een dag geen grammaticale fouten tegenkomt, online dan wel offline.
Veel mensen herkennen dergelijke fouten. Maar personen met het grammaticale pedanteriesyndroom ergeren zich er buitengewoon erg aan. Ze zijn erop gebrand de fout te corrigeren. Misschien heeft u een vriend die elke fout die u maakt, corrigeert. Of wellicht bent u zo iemand online tegengekomen. De kans is groot dat deze persoon het grammaticale pedanteriesyndroom heeft.
Het is dan ook geen verrassing dat mensen met het grammaticale pedanteriesyndroom vaak geweldige proeflezers en editors zijn. Ze ontdekken fouten snel en efficiënt.
 

WAT IS DE OORZAAK VAN HET GRAMMATICALE PEDANTERIESYNDROOM?

Wat is de oorzaak van het grammaticale pedanteriesyndroom?
Jarenlang hebben mensen geprobeerd om het syndroom en de oorzaak daarvan te begrijpen. In onderzoek uit 2016 heeft men gezocht naar een connectie tussen het grammaticale pedanteriesyndroom en bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Het blijkt dat het syndroom niets te maken heeft met leeftijd, geslacht of opleidingsniveau. De resultaten wijzen er wel op dat introverte mensen vaker last hebben van grammaticale fouten en typefouten.
Er bestaat ook onderzoek dat een verband legt tussen het grammaticale pedanteriesyndroom en OCD. Hierbij wordt gesteld dat het mogelijk een vorm is van laatstgenoemde. Namelijk als mensen een verhoogde en onlogische angst ervaren bij grammaticale fouten.
Mensen die lijden aan OCD hebben dwanggedachten, waardoor ze zich onplezierig voelen. Het maakt hen angstig of bang. Als gevolg daarvan ontwikkelen ze bepaalde rituelen. Ze geloven dat deze hen helpen beter om te gaan met de andere sterke gevoelens die ze ervaren.
Personen met het grammaticale pedanteriesyndroom ervaren dit als het ware ook. Ze hebben een sterke drang om elke grammaticale fout of typefout die ze tegenkomen te corrigeren. Soms ervaren ze ook angst, frustratie en ongemak als ze dergelijke fouten zien. Het grammaticale pedanteriesyndroom is geen diagnose die artsen stellen. Maar het is mogelijk wel een symptoom van OCD. En dat zou wel een diagnose kunnen zijn.
 


Yuqo quotesAls u het leuk vindt om grammaticale fouten op te sporen en te corrigeren, denk dan bijvoorbeeld aan een carrière als editor of proeflezer!


 

WAT ALS U LIJDT AAN HET GRAMMATICALE PEDANTERIESYNDROOM?

Wat als u lijdt aan het grammaticale pedanteriesyndroom?
Dat hangt af van de mate waarin u er last van heeft. Het grammaticale pedanteriesyndroom is niet meteen van invloed op uw fysieke gezondheid, maar beïnvloedt mogelijk wel uw psychologische gesteldheid. Wellicht ervaart u daarbij angst, nervositeit en dwangmatigheid. Als dat het geval is, is het een goed idee om een therapeut te raadplegen.
Anderzijds, als de symptomen niet erg opvallend zijn, dan hoeft u geen professionele hulp in te schakelen. Het is mogelijk ermee te leven, net als met elke andere gewoonte. Of gebruik het in uw voordeel. Als u het leuk vindt om grammaticale fouten op te sporen en te corrigeren, denk dan bijvoorbeeld aan een carrière als editor of proeflezer!