Wat is een editor?

Grant Robinson
Grant Robinson
E
Editen en proeflezen garanderen dat geschreven teksten volledig geoptimaliseerd zijn voordat ze gepubliceerd worden. Editors zorgen ervoor dat de boodschap helder en de kopij duidelijk is, maar ook dat de gehele tekst vrij is van schrijffouten en grammaticale vergissingen.
Reading Time: 2 minutes

WAT HOUDT HET WERK VAN EEN EDITOR IN?

Een editor is een zeer kritische lezer en een liefhebber van taal. Editors zijn het filter waardoor het werk van auteurs wordt gehaald om het geschikt te maken voor lezers. Een tekst wordt door ze opgepoetst, bijgeschaafd en verbeterd vanuit een dubbel gezichtspunt. Zo kijken ze vanuit het perspectief van de lezer, maar ook uit dat van de auteur. Hierbij brengen ze balans aan in de behoefte de lezers te binden terwijl ze tegelijkertijd, indien nodig, veranderingen aanbrengen die de oorspronkelijke stijl van de schrijver behouden. Editors controleren ook of het schrijfwerk ergens rammelt. Voordat er tot publicatie kan worden overgegaan, moeten de grammatica, spelling en interpunctie correct zijn. Ook voegt een editor links toe en controleert hij of zij of deze werken. Daarnaast worden bronnen geverifieerd en feiten op juistheid gecontroleerd.

 

 

PROEFLEZEN

Proeflezen behoort ook tot de taken van een editor. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief van de uiteindelijke lezer. Bij grotere bedrijven zijn de taken van editor en proeflezer vaak twee aparte functies. Proeflezen is de laatste controle nadat de content opgemaakt en geperfectioneerd is en gereed is gemaakt voor publicatie. De puntjes worden nogmaals op de i gezet; er wordt gekeken of de tekst samenhangend is, het woordgebruik klopt en of de structuur goed is. Proeflezen garandeert ook dat de veranderingen die gemaakt zijn noodzakelijk waren en biedt een laatste check van karakters. Alle technische informatie wordt hierbij gecontroleerd op accuratesse. Speciale symbolen worden nauwkeurig gecheckt op hun functionaliteit als ze aangeklikt worden.

 

Proeflezen is de laatste controle nadat de content opgemaakt en geperfectioneerd is en gereed is gemaakt voor publicatie.

 

KWALITEITSCONTROLE

Zowel editen als proeflezen zijn belangrijk bij het voorbereiden van content voor een live publiek. Het geschreven woord is van groot belang. Als het namelijk niet op orde is, kunt u met uw bedrijf een zeer onprofessionele indruk maken. Editen en proeflezen garanderen dat de presentatie van de hoogste kwaliteit is en geen gêne kan veroorzaken. In de razendsnelle wereld van het internet waarin beslissingen in een fractie van een seconde genomen worden, kunt u lezers en mogelijke klanten snel kwijtraken. Vooral als er fundamentele fouten in de zinsbouw gemaakt zijn. Er wordt dan snel terecht gedacht: als u de basis al niet op orde hebt, hoe gaat u dan met meer ingewikkelde kwesties om?

 

TOT IEDERS TEVREDENHEID

Slecht geschreven teksten nonsens kunnen lijken als ze niet goed geëdit of niet grondig nagelezen zijn. Zoals u wel aan de vorige zin kunt zien; manuscripten die in hun geheel zo geschreven zijn, vallen niet in goede aarde bij het grote publiek. Editors en proeflezers zijn verantwoordelijk voor het prettig leesbaar maken van het geschreven woord voor een mogelijk internationale groep lezers. Het proces van editen en proeflezen neemt de intentie van de auteur in acht terwijl het lezerspubliek tevreden gesteld wordt met effectieve kopij.