Privacy En Beveiliging

Uw Privacy Is Belangrijk Voor Ons

Om een veilige online omgeving en gegevensbescherming te garanderen, houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. In deze privacyverklaring geven we inzicht in de manier waarop we gegevens verzamelen, in onze beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen en hoe we met contactgegevens omgaan.

ARTIKEL 1 - VERZAMELDE INFORMATIE

1.1 Account

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan als u in het bezit bent van een account. Als u een account aanmaakt verzamelen we, als onderdeel van het aan- en verkoopproces, de volgende persoonlijke informatie:

Agent account
• Persoonlijke naam
• E-mailadres
• IP-adres

Bedrijfsprofiel
• Bedrijfsnaam
• Voornaam contactpersoon
• Achternaam contactpersoon
• Gebouwnummer/-naam
• Adres
• Stad
• Land
• BTW-nummer

Deze gegevens zijn nodig voor de overeenkomst. Daarnaast ontvangen we automatisch het IP-adres (internetprotocol) van uw computer als u onze website bezoekt. Hiermee kunnen we je internetervaring optimaliseren en tegelijkertijd onze online omgeving beschermen.

1.2 Het doel van gegevensverzameling

We verzamelen en bewaren account-gerelateerde gegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het nakomen van onze verplichtingen bij overeenkomsten tussen u en ons en om u te voorzien van de gevraagde informatie en diensten;
b. Het opzetten en beheren van uw account en om u te contacteren over uw account en aanvragen;
c. Het uitvoeren van marktonderzoek en analyses;
d. Om fraude te herkennen en te voorkomen.

1.3 Klantenservice

Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, hebben de medewerkers van onze klantenservice toegang tot account-gerelateerde informatie. Hierdoor kunnen we onze klantenservice beter en gebruiksvriendelijker maken.

ARTIKEL 2 - TOESTEMMING

Als u ons voorziet van uw persoonlijke informatie om een transactie te voltooien, gaan we ervan uit dat u toestemming geeft voor het verzamelen van deze informatie voor uitsluitend die specifieke reden.

ARTIKEL 3 - OPENBAARMAKING

We mogen uw persoonlijke informatie vrijgeven als de wet ons verplicht dit te doen of indien u onze Algemene Voorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 - HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Bij Contentum B.V. is data-minimalisme van groot belang. Daarom bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden in deze Privacyverklaring. We bewaren persoonlijke gegevens in ieder geval nooit langer dan 10 jaar.

4.1 Accountinformatie
Account-gerelateerde gegevens blijven relevant zolang de cliënt in het bezit is van een account. Daarom blijven de data gedocumenteerd zolang het account bestaat. Als onze klanten een account verwijderen, worden de gerelateerde gegevens binnen afzienbare tijd verwijderd. Verzoeken inzake inspectie of correctie van opgeslagen persoonlijke data of het verwijderen van een account kunnen worden verzonden naar: [email protected].

ARTIKEL 5 - COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw computer informeren over eerdere bezoeken van onze website. Deze worden bewaard op uw harde schijf, niet op onze website. Als u onze website gebruikt, laat uw computer in feite ons de cookies zien. Zo weet onze site of u haar eerder gebruikt hebt. Hierdoor kan onze website sneller functioneren, maar ook zaken onthouden van eerdere bezoeken (zoals uw gebruikersnaam), om uw huidige bezoek te vergemakkelijken. Bij Contentum B.V. gebruiken we twee types cookies: functionele en analytische cookies.

5.1 Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om uw online ervaring te verbeteren. Ze houden onder meer bij welke activiteiten er op de website zijn uitgevoerd. Het gebruik van deze cookies vereist geen voorafgaande toestemming.

5.2 Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt voor marktonderzoek en analyses. Gegevens die hiermee worden verzameld, worden geanonimiseerd en zijn dus nietszeggend voor anderen. Het gebruik van deze cookies vereist geen voorafgaande toestemming.

ARTIKEL 6 - SERVICES VAN DERDEN

Services van derden zijn nodig voor transacties en voor de verlening van onze diensten. Over het algemeen verzamelen, gebruiken en verstrekken deze derden uw informatie alleen in de mate die vereist is om hun diensten te kunnen verlenen aan ons.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsproviders en andere verwerkers van betalingen, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoop gerelateerde transacties.

Voor deze providers raden we u aan hun privacybeleid te lezen. Zo heeft u meer inzicht in hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan.

Er zijn bepaalde providers die zich bevinden in een ander rechtsgebied dan u of wij, of ze beschikken er over faciliteiten. Als u ervoor kiest door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een derde partij betrokken zijn, kan uw informatie dus onderhevig zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteit zich bevindt.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar de site of applicatie van een derde partij, bent u niet langer onderhevig aan dit Privacybeleid of de Algemene Voorwaarden van onze website.

Webanalyseservice (geanonimiseerde gegevens)

Op deze website hebben we een onderdeel van een webanalyseservice (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Webanalyse kan worden gedefinieerd als het verzamelen en analyseren van gegevens met betrekking tot het gedrag van bezoekers op websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere data over de website waar de bezoeker vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoelang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een site te optimaliseren en om een kosten-batenanalyse te maken van internetreclame.

Betalingsservices

Bij Contentum B.V. maken we gebruik van externe betalingsservices om transacties te voltooien (bijvoorbeeld: creditcardbetalingen).

ARTIKEL 7 - BEVEILIGING

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste werkwijzen in de branche. Hiermee zorgen we ervoor dat de gegevens niet ten onrechte verloren gaan of misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd worden.

Als u ons voorziet van uw creditcard informatie, wordt deze versleuteld middels secure sockets layer technologie (SSL). Daarbij wordt het bewaard met een AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, voldoen we aan alle PCI DSS-eisen en implementeren we aanvullende, algemeen aanvaarde industriestandaarden. Account-gerelateerde informatie wordt afgeschermd met een hashfunctie. Hierbij worden gegevens omgezet in een gegenereerde hash. Hiermee wordt gevoelige informatie beveiligd, zodat het zelfs voor ons niet zichtbaar is. Daarnaast zijn onze databases uitzonderlijk goed beschermd tegen ongeautoriseerde personen. Toegang tot de database is bijvoorbeeld alleen mogelijk en toegestaan met goedgekeurde IP-adressen (bijvoorbeeld met die van het hoofdkantoor van Contentum B.V.). Andere pogingen en adressen worden te allen tijde geweigerd.

Bovendien worden gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd. Ze kunnen dus niet rechtstreeks aan een specifieke klant worden gekoppeld. De gegevens kunnen we echter wel gebruiken voor marktonderzoek en -analyses. Verder worden relevante derde partijen (bijvoorbeeld de betalingsservice) voorafgaand aan onze samenwerking gescreend. Deze derde partijen voldoen aan de AVG en zijn ze gebonden aan een verwerkingsovereenkomst. Binnen Contentum B.V. hebben medewerkers specifieke toegangsrechten. Hiermee hebben ze alleen toegang tot de informatie die nodig is voor het uitvoeren van een taak.

Digitale beveiligingsmaatregelen zijn aan verandering onderhevig en moeten voldoen aan hoge eisen om de veiligheid van online klanten te waarborgen. Daarom hebben we bij Contentum B.V. een security manager aangewezen. Periodieke controle en verbetering van beveiligingsmaatregelen (indien nodig) maakt deel uit van die functie.

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus raadpleeg het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen zijn onmiddellijk na plaatsing op de site van kracht. Als we aanpassingen doen aan dit beleid, stellen we u hier op de hoogte van de beleidswijzigingen. Zo weet u altijd welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, we het gebruiken en/of openbaar maken.

ARTIKEL 9 - CONTACTGEGEVENS

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

• Elektronisch door een e-mail te sturen naar: [email protected]
• Per telefoon: +31 (0)20 722 09 72