Schrijft u hoogwaardige content?

Hello Yuqo
H
Het schrijven van hoogwaardige content is deels kunst en deels wetenschap. Daarbij is het best lastig Google tevreden te houden en op de eerste resultatenpagina terecht te komen. Lees deze handleiding vol nuttige, concrete tips die u meteen kunt toepassen voor betere content en zo een hogere ranking. Daarmee zal ook uw conversiepercentage toenemen.

Kwalitatieve content is goed geschreven, grammaticaal correct en heeft een goede flow. De tekst moet ook gericht zijn op de lezer en toegevoegde waarde bieden. Bovendien moet de content interessant zijn. Zelfs de beste tekst bereikt echter niet het ultieme doel – gelezen worden door veel mensen – als deze niet goed is afgestemd op de vaak veranderende algoritmen van Google (en andere zoekmachines).
Hieronder staan de meeste recente SEO-richtlijnen die deskundigen adviseren. Daarmee zorgt u ervoor dat uw zorgvuldig vervaardigde content de top bereikt van resultatenpagina’s.
 

RICHT U OP UW DOELGROEP MET SPECIFIEKE TREFWOORDEN

We weten het; we hebben al gezegd dat u zich op de bezoeker moet richten, maar we kunnen dat niet genoeg benadrukken. Google benoemt dit zelfs in zijn Startersgids voor zoekmachineoptimalisatie.
Naarmate het jaar 2020 vordert, is het belangrijker dan ooit dat u zich realiseert dat u voor echte mensen schrijft; niet voor zoekmachines. Dat wil echter niet zeggen dat zoekwoorden onbelangrijk zijn. Wat dit betekent? Kies “specifieke zoektermen” (en zoekzinnen) die uw doelgroep actief gebruikt bij zoekopdrachten op het web.
Daarvoor is het belangrijk dat u uw doelgroep kent en weet waar mensen behoefte aan hebben. Pas daarna begint u met schrijven. U kunt daarbij de volgende vragen stellen:

 • Wie is mijn publiek?
 • Wat moet mijn publiek weten?
 • Waarom moet mijn publiek dat weten?
 • Welke trefwoorden of trefzinnen gebruikt mijn publiek bij het zoeken naar meer informatie?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het handig demografische gegevens te bekijken. Gebruik daarnaast analytische trefwoorden-tools. Ook is het nuttig andere websites die uw doelgroep regelmatig bezoekt te bekijken. Vergeet daarbij niet gebruikersfora en social media te bezoeken.
Wat nog erger is dan schrijven voor zoekmachines? Schrijven voor uzelf! U schrijft om uw lezers te vermaken en te informeren, niet voor uzelf. Schrijf over alles wat ze moeten weten, in taal die zij begrijpen, vanuit hun gezichtspunt. Steek geen tirade af en vermoei mensen niet met persoonlijke opvattingen. De beste intentie? Onderwijs, informeer, los een probleem op of zet aan tot actie.
 

VERBETER DE LEESBAARHEID ZODAT MENSEN DOORLEZEN

Hoe Google weet of uw content waardevol is voor bezoekers? Door de leesbaarheid van een pagina te bepalen.
Leesbaarheid meet Google aan de hand van “verblijftijd”. Dat is de totale tijd tussen het klikken op de link in de zoekresultaten totdat de bezoeker teruggaat naar de zoekpagina. Hoe langer dit duurt, hoe hoger de verblijftijd en leesbaarheidsscore. Een lange gemiddelde verblijftijd vertelt zoekmachines dat de bezoeker op de pagina waardevolle informatie heeft gevonden die past bij de zoekopdracht.
Om de leesbaarheid te verbeteren, moet elk element op de pagina de lezer inspireren om langer te blijven. Daaronder valt geschreven content, grafische content en de algehele pagina-opbouw. Elk facet moet onderhoudend zijn, ook de links. Het is daarbij een goed gebruik om uw links zodanig te coderen dat ze in een afzonderlijk tabblad openen. Op de volgende manieren kunt u de visuele kant van een pagina verbeteren:

 1. Begin met een in het oog springende afbeelding of infographic.
 2. Zorg vervolgens voor een aansprekende titel en een korte, waardevolle introductie en maak daarin duidelijk waarover de tekst gaat. Lezers zijn vaak niet bereid lange paragrafen door te nemen op zoek naar de gewenste informatie.
 3. Zorg dat uw content er makkelijk leesbaar uitziet. Overlaad de lezer niet met een muur vol tekst. Gebruik korte paragrafen en deel de informatie op met subkoppen, lijsten, grafieken en afbeeldingen. Daardoor maakt u de content scanbaar.

Nu de pagina er makkelijk leesbaar _uitziet_, moet u de tekst zelf kritisch bekijken. De content moet helder en beknopt zijn en een goede flow hebben. Gebruik eenvoudige zinstructuren, zodat de tekst makkelijk te lezen is.
Het is uw doel om uw boodschap over te brengen, niet om te bewijzen dat u ALLE grammaticaregels kent. Wees voorzichtig met ingewikkelde zinstructuren, technisch jargon en extra lange woorden. Tenzij dat aansluit bij uw doelgroep.
 
Het is uw doel om uw boodschap over te brengen.
 

WEES NIET BANG OM DE DIEPTE IN TE GAAN!

Soms bieden pagina’s niet veel extra informatie over een bepaald onderwerp dan honderden andere websites. Ga daarom diep op een specifiek topic in. Daarmee bent u uniek en verkrijgt u een betere ranking in Google.
Erkende deskundigen, zoals Eric Enge, hebben de SEO-prestaties van veel verschillende sites geanalyseerd en ontdekt dat diepgaande content eerder stijgt in de ranking dan algemenere pagina’s. Dat is geen verrassing.
Om de diepte in te gaan, zijn vaak langere stukken vereist, meestal teksten van meer dan 2000 woorden. Maar waar vindt u de juiste informatie, zonder hetzelfde te doen als vele andere sites?
Wees creatief. Bekijk het onderwerp vanuit een ander perspectief. Schrijf bijvoorbeeld een complete handleiding met alle informatie op één plaats en gebruik veel hoogwaardige links. Of ga, in plaats van te kijken naar de typische zoekopdrachten in Google, op zoek naar wetenschappelijke publicaties en technische vakbladen. Op die manier komt u terecht bij de nieuwste onderzoeken en gegevens die nog niet overal te vinden zijn.
 

GEBRUIK CITEERBARE FEITEN; GEEN ALGEMEENHEDEN

Welke van de volgende voorbeelden behelst volgens u de hoogwaardigste content?
“De atmosfeer bevat meer koolstofdioxide dan in het verleden”.
“Gedurende 800.000 jaar bleef het gehalte koolstofdioxide in de atmosfeer op of onder de 300 ppm. Tussen 1950 en 2019 is dit echter gestegen naar 410 ppm”.
In plaats van een algemeenheid, kunt u beter harde feiten benoemen, het liefst met statistische informatie. Onderbouw deze feiten met een betrouwbare bron, zoals een site van een overheid of educatieve instelling.
Hiermee trekt u de aandacht van de lezer en creëert u meer vertrouwen. En daar houdt Google van.
 

SCHRIJF ZODANIG DAT U GOOGLE SNIPPETS AANMOEDIGT

Als u Google een vraagt stelt, dan ziet u bovenaan de zoekmachineresultaatpagina vaak een snippet met een snel antwoord. Dit korte antwoord is afkomstig van een specifieke webpagina. Ook staat de link naar de pagina erbij, plus de paginatitel en URL.
Wanneer u Google zover krijgt dat de zoekmachine een deel van uw pagina gebruikt voor het dynamisch creëren van een snippet, dan bent u al een heel eind wat SEO betreft! Deze kleine tekstjes duwen andere pagina’s naar beneden en eisen een behoorlijke hoeveelheid van het internetverkeer op. Hieronder een paar manieren om meer kans te maken op snippets:

 • Schrijf hoogwaardige content.
 • Beantwoord specifieke vragen met duidelijke, eenduidige antwoorden.
 • Gebruik lijstjes.
 • Vermeld specifieke statistieken met verwijzingen.

Als u een tekstblok bestemt voor een snippet, houd dan altijd rekening met de immer veranderende omgeving in Google. In het begin mochten snippets maar 150 karakters bevatten, net zoveel als de meta description. Google heeft dit echter verhoogd naar meer dan 300, wat 6 of 7 regels betekent, in plaats van 2 of 3. De lengte varieert daarbij vaak per onderwerp en bron en kan op elk moment weer veranderen.
 
Houd altijd rekening met de immer veranderende omgeving in Google.
 

ANALYSEER CONTENT VAN CONCURRENTEN EN VAL OP

Meestal heeft u te maken met veel concurrentie, ongeacht uw branche. Voordat u gaat schrijven, is het handig na te gaan wat anderen over een bepaald onderwerp zeggen.
Google een aantal van uw trefwoorden om dergelijke pagina’s te vinden en ze kritisch te analyseren. Wat zijn de sterke kanten? En wat zijn de zwakke punten? Kunt u zichzelf beter presenteren, terwijl u dezelfde informatie vermeldt? Of beschikt u over unieke kennis of heeft u een ander perspectief dat nog niet is aangedragen?
Wees eerlijk tegen uzelf. Is uw werk beter dan dat van anderen? Zo niet, neem dan stappen om uw content te verbeteren voordat u een nieuwe pagina publiceert. Uw doel is ervoor te zorgen dat u opvalt. Wees een ster te midden van de middelmatigheid.
Als u daarin slaagt, dan trekt u mogelijk veel mensen naar uw pagina. Het kan echter ook de andere kant opvallen. Als bezoekers in dat geval een andere pagina beter vinden, gaan ze zelden terug naar de slechtere website.
 

WAT ZEGT GOOGLE OVER HOOGWAARDIGE CONTENT?

Google is niet zo mysterieus als we misschien denken. In de Richtlijnen voor webmasters zegt het bedrijf duidelijk wat bepaalt of content laag- of hoogwaardig is.
Google heeft een voorkeur voor unieke content die is gericht op de bezoeker. De content moet daarbij accuraat zijn en geen misleidende of manipulatieve praktijken behelzen. Veel aanbevelingen heeft u in dit artikel al kunnen lezen, zoals:

 • Schrijf voor de lezer en niet voor zoekmachines.
 • Wees eerlijk en accuraat; vermeld geen leugens.
 • Zorg dat uw pagina opvalt met unieke, waardevolle of onderhoudende informatie.

De tactieken die u moet vermijden, vormen een veel langere lijst. Hieronder een aantal dingen die u niet moet doen:

 • Oneerlijke tactieken of trucs gebruiken (black hat-technieken) voor een hogere ranking.
 • Automatisch gegenereerde of bij elkaar verzamelde content gebruiken.
 • Trefwoorden gebruiken die niet relevant zijn.
 • Content presenteren zonder origineel materiaal.
 • Verborgen teksten of links gebruiken.
 • Content presenteren met slechte grammatica of spellingsfouten.

 

SAMENVATTEND

Het schrijven van prettig leesbare, hoogwaardige content vergt oefening, doorzettingsvermogen en aandacht voor feedback van zowel lezers als analytische tools. Inzicht in SEO en de huidige regels van Google is minstens zo belangrijk als de juiste grammatica toepassen en zinnen optimaal formuleren. Neem de tijd om uw vaardigheden en kennis up to date te houden, dan maken uw pagina’s meer kans om hoog te eindigen in Google en andere zoekmachines.