Waarom moedertaal sprekende vertalers beter presteren dan niet-moedertaal sprekende vertalers

Ian Abernathy
D
De beslissing is gevallen: moedertaalsprekers vertalen beter dan non-native speakers, vanwege hun belangrijke vermogen om content te lokaliseren. We onderzoeken welke voordelen moedertaalsprekers te bieden hebben en waarom deze vertalers goed inzetbaar zijn bij E-commerce vertalingen.

Vertalen is meer dan het simpelweg kopiëren en plakken van woorden in een vertaalmachine; het is een professioneel ambacht en soms zelfs een gevierde kunstvorm. Als het gaat om online business, zullen moedertaalsprekers, ofwel native speakers, in bijna alle gevallen beter presteren dan niet-moedertaalsprekende vertalers, ook wel non-native speakers genoemd. Wilt u uw online verkoop verbeteren? Bezuinig dan niet op de vertalingen. Tegen het einde van dit artikel begrijpt u waarom het belangrijk is om te werken met native vertalers.
 

 

DE KUNST VAN HET VERTALEN

Als het gaat om het vertalen van content, zeker binnen een E-commerce onderneming, is helderheid en nauwkeurigheid cruciaal. Het inzetten van ervaren native vertalers is voor een online bedrijf enorm belangrijk om een goede reputatie op te bouwen. Als uw website, blog artikelen en productomschrijvingen zijn geschreven op een manier die gemakkelijk begrepen wordt in de moedertaal van de doelgroep, kan uw bedrijf daar de vruchten van plukken.
Hiermee willen we non-native vertalers niet in diskrediet brengen. Hoewel moedertaalsprekers een streepje voor hebben op non-native speakers, zijn talent en ervaring ook belangrijke criteria. Zeker in het geval van niche onderwerpen speelt kennis een dominante rol bij het garanderen van een hoogwaardige vertaling.
 

WAT ZIJN MOEDERTAALSPREKERS?

Moedertaalsprekers zijn personen die de taal in kwestie al van kinds af aan spreken als hun eerste taal. Dit is de basis van hun vermogen om zowel mondeling als in geschrift te kunnen communiceren. Deze personen bieden het meest accurate taalkundige perspectief en zullen hun moedertaal vloeiend begrijpen.
Neem nu bijvoorbeeld iemand die in Frankrijk is geboren en is opgegroeid met de Franse taal. Hij verhuist naar Amerika, waar hij voornamelijk Engels spreekt – deze persoon is nog steeds een Franse native speaker. Hoewel sommige moedertaalsprekers een andere taal kiezen als voornaamste communicatietaal, verdwijnt de fundering van de moedertaal hier niet mee.
 
Moedertaalsprekers zijn personen die de taal in kwestie al van kinds af aan spreken als hun eerste taal.
 

WAAROM PRESTEREN NATIVE VERTALERS BETER DAN NON-NATIVE SPEAKERS?

Een slechte vertaling is niet alleen maar een slechte vertaling – het kan er namelijk voor zorgen dat de gehele boodschap of een belangrijk kenmerk van een product niet overkomt. Moedertaalsprekers hebben wat dat betreft een voordeel, omdat ze in staat zijn de taal te “lokaliseren”. In veel dialecten ter wereld wordt straattaal of jargon gebruikt. Dit wordt vaak niet begrepen door non-native speakers en zeker niet door online vertaalmachines. Deze cultureel specifieke woorden en zinnen zorgen ervoor dat het artikel authentiek overkomt.
 

VERTALINGEN REPRESENTEREN UW MERK

Voor ondernemingen werkt dit lokaliseren voordelig, omdat de content wordt gepresenteerd in een bedrijfsformat dat past bij het product, het imago, enzovoort. Non-native vertalers kunnen het moeilijk vinden om af te wijken van onhandig vertaalde zinnen. Deze zijn vaak beladen met woorden die rechtstreeks uit een woordenboek lijken te komen. Het lokaliseren blaast een soort leven in de vertalingen en vergroot de kans dat de consument tot een aankoop overgaat.
Aangenomen wordt dat moedertaalsprekers een inhoudelijk begrip hebben van onderliggende culturele invloeden op de taal, alsook een sterke beheersing van de syntaxis. Dit is waar u grote verschillen ziet tussen moedertaalsprekers en non-natives. Uiteindelijk gaat het bij vertalingen niet alleen om de woorden zelf, maar ook om de context, de vloeiendheid en de aandacht voor details.
 
Voor ondernemingen werkt dit lokaliseren voordelig, omdat de content wordt gepresenteerd in een bedrijfsformat dat past bij het product, het imago, enzovoort.
 

TAALVAARDIGHEID IS DE SLEUTEL

Om een realistisch scenario te geven van een native versus een non-native vertaling, kijk even naar het volgende beschrijvende trefwoord dat is gebruikt om een product te promoten. Stel dat in een Engels geschreven tekst een frisbee wordt gepromoot als “cool”, dan is het de bedoeling dat de frisbee in de uiteindelijke vertaling wordt beschreven als “hip” en niet als “koud”. In elke cultuur zijn unieke kaders te vinden als het gaat om taal en culturele verwijzingen. Dit maakt het lastig om regionaal-specifieke zinnen en uitdrukkingen te vertalen naar een andere taal.
Dit voorbeeld is vrij simpel, maar het probleem van ondoeltreffende vertalingen reikt verder en kan steeds gecompliceerder worden, afhankelijk van de onderneming en de betrokken producten. Dat geldt ook voor zoekmachine optimalisatie (Search Engine Optimization – SEO), waarbij bepaalde trefwoorden veel meer promotiekracht hebben dan andere. Het is dan ook belangrijk dat vertalers begrijpen welke woorden het meest strategisch zijn als het om marketing gaat.
 

STEM EN TOONZETTING

In geschreven teksten zijn de stem en de toonzetting van de auteur van groot belang, zeker als het gaat om het promoten of verkopen van een product of dienst. Wat betreft E-commerce, zullen klanten hun aankoop doen bij bedrijven die laten zien dat ze het aangeboden product volledig begrijpen. Onduidelijke vertalingen van non-native speakers kunnen een grote invloed hebben op de geloofwaardigheid van een bedrijf, ongeveer op dezelfde manier als wanneer werkgevers een CV met spelfouten aan de kant gooien. Uw doelgroep zal aanvoelen dat een vertaling niet geschreven is door een native speaker.
Afhankelijk van de stijl van de geschreven tekst, kan de stem van de vertaler het volledige plaatje verduidelijken, terwijl hij vol vertrouwen inzoomt op specifieke details. De stem van de schrijver heeft dan ook grote invloed op de algehele toonzetting van de tekst. Vertalingen van non-native speakers en vertaalmachines missen een echt oogmerk en urgentie. Vaak leiden dit soort vertalingen tot een algemene tekstinhoud die niet uniek is of die niet geoptimaliseerd is voor verkoop.
Dus, wat kunnen we hieruit afleiden? Als u met uw bedrijf een breder, meer wereldwijd publiek wilt aantrekken, heeft u het inzicht en de gelokaliseerde kennis nodig van een vertaler die de moedertaal beheerst.