Een stap-voor-stap handleiding voor marketing met Chinees Nieuwjaar

Hello Yuqo
Hello Yuqo
W
Weleens gehoord van Chinees Nieuwjaar, maar weet u niet hoe u daarvan profiteert? Bent u bang dat u het niet goed begrijpt en vermijdt u deze feestdag daarom? Yuqo helpt u met deze stap-voor-stap handleiding. Ontdek hoe u succes boekt met het Chinese Nieuwjaar en hoe u profiteert van de opleving van diverse productcategorieën.
Reading Time: 6 minutes

WERELDWIJD VIEREN MENSEN CHINEES NIEUWJAAR

Chinees Nieuwjaar is een viering waarbij de nadruk ligt op het geven van geschenken. Ook gaat het om het afweren van een boosaardig beest en het begin van een gelukkig jaar. Mensen vieren het wereldwijd in China, Indonesië, op de Filipijnen en in veel grote westerse hoofdsteden. Al met al zijn er miljarden personen die eraan meedoen. Lift mee op het succes van Chinees Nieuwjaar; dan gaan er nieuwe markten voor u open. Daarbij laat u zien dat u waardering hebt voor culturele tradities en ze begrijpt. En daarmee maakt u indruk, zowel op Chinese als op westerse klanten.

China behelst de grootste online detailhandel ter wereld ($899 miljard). En maar liefst 6,5 miljoen rijke Chinezen reizen voor deze gelegenheid naar het buitenland. Dat is een kans die u niet mag missen. Het is echter best lastig in te spelen op dit feest. Het vereist namelijk behoorlijk specifieke marketing. Daarom heeft Yuqo een handleiding samengesteld die handig is voor elk e-commerce bedrijf.

 

Chinees Nieuwjaar is een viering waarbij de nadruk ligt op het geven van geschenken.

 

HOE PROFITEERT UW BEDRIJF VAN DIT PRESTIGIEUZE FEEST?

Volg de strategie hieronder en uw marketingteam leert alle cruciale onderdelen van een marketingcampagne voor Chinees Nieuwjaar. Heeft u een beginnend e-commerce bedrijf met een kleiner klantenbestand? Ook dan zijn veel van de genoemde strategieën op lokaal niveau te implementeren.

 

STAP 1: BEDENK UW STRATEGIE

Het feest behelst meer dan een dag. In China duren de nieuwjaarsvieringen ongeveer 15 dagen, eindigend op 19 februari. Daarom is timing essentieel en daar gaan we bij stap 4 dieper op in. Plannen maken voor dit feest is best lastig, omdat u er direct na Kerst mee zou moeten beginnen.

Om de werkdruk te verlichten, is het slim het concept voor uw marketingcampagne al klaar te hebben als u nog met Kerst bezig bent. Als dat feest dan voorbij is, richt u zich op kwaliteit in plaats van wanhopig te moeten zoeken naar marketing materiaal voor Nieuwjaar.

 

STAP 2: ONDERZOEK MAAKT HET VERSCHIL

Onderzoek is waarschijnlijk het meest essentiële onderdeel. Inspringen op uitgiftepatronen tijdens zo’n groot feest biedt enorme mogelijkheden. Maar als u er naast zit met terminologie, ideologie of afbeeldingen, ligt een PR ramp op de loer.

Om het proces beter te stroomlijnen, geven we vijf handige feiten over Chinees Nieuwjaar:

  • Dit jaar valt Chinees Nieuwjaar op dinsdag 5 februari en staat het in het teken van het ‘zwijn’.
  • Elk teken van de dierenriem heeft specifieke kenmerken. Het zwijn is een symbool voor rijkdom, goede communicatie en vriendelijkheid.
  • Vieringen vinden vaak thuis plaats, met familie.
  • De kleur rood wordt algemeen geassocieerd met Chinees Nieuwjaar, omdat het symbool staat voor geluk.
  • Het is traditie dat familieleden elkaar geschenken geven.

 

STAP 3: HET THEMA IS BEPALEND VOOR UW MARKETING

Om een campagne succesvol te maken, zou het herkenbaar moeten zijn. Chinees Nieuwjaar is een feest waarbij het exclusief gaat om geschenken geven en elkaar geluk wensen voor het komende jaar. We weten dat de meeste feestelijkheden thuis plaatsvinden. Het is dan ook niet handig mensen te verleiden tot een avondje uit. Of om activiteiten te bedenken die zijn gericht op stellen. Uit data blijkt dat de categorieën mode, voeding, eten, gezondheid en schoonheid vooral populair zijn.

Als u besluit tijdens deze periode een product te promoten, richt u dan op een van deze categorieën. Daarmee zijn andere goederen en diensten niet uitgesloten. Denk er echter aan dat uw aanbieding aansluit bij het thema geschenken geven en bij familiewaarden.

 

Om een campagne succesvol te maken, zou het herkenbaar moeten zijn

 

STAP 4: TIMING IS CRUCIAAL

We hebben dit al eerder gezegd, maar timing is een cruciale factor om mensen enthousiast te maken. Als u te laat begint, dan gaat de kans aan u voorbij. Start u echter te vroeg, dan gaat uw boodschap verloren, omdat iedereen nog bezig is met Kerst.

De datum van Chinees Nieuwjaar verandert telkens, omdat die is gebaseerd op de maankalender. Daarom zou u de timing voor uw campagne elk jaar moeten aanpassen. Nemen we dit jaar als voorbeeld, dan heeft u vanaf 5 januari vier weken om in te spelen op deze viering. Vergeet ook niet dat de feestelijkheden aanhouden tot en met 19 februari. Heeft u al een strategie voor de grote finale ter ere van het Lantaarnfeest?

 

STAP 5: GEBRUIK SOCIAL MEDIA VOOR CADEAUS

Het is waar dat social media platforms, zoals Facebook, Twitter en Instagram, in veel delen van China verboden zijn. Wilt u producten rechtstreeks aanbieden aan het Chinese publiek? Maak dan gebruik van de platforms die het land zelf biedt. Denk aan Weibo, WeChat, Renren en QQ. Dat betekent niet dat westerse social media nutteloos zijn. We hebben al aangegeven dat mensen het in veel hoofdsteden vieren. Bovendien reist een groot aantal Chinezen naar het buitenland voor Chinees Nieuwjaar.

Als u Facebook of Instagram op de juiste manier gebruikt, verhoogt dat de betrokkenheid enorm. Probeert u een product onder de aandacht te brengen? Geef volgers van uw Facebook pagina dan bijvoorbeeld een cadeau of kortingscode. Of geef mensen die uw post met hun vrienden delen een korting en vijf extra codes voor familieleden.

Zoals u ziet, laten we Facebook veel werk voor ons doen en houden we het thema Chinees Nieuwjaar in gedachten. Vraag daarnaast op Instagram gebruikers hun eigen foto’s van nieuwjaarsvieringen te delen. Daarmee maken ze bijvoorbeeld kans op exclusieve aanbiedingen. Of vraag volgers een bepaalde hashtag te gebruiken op Twitter.

Het is zelfs mogelijk te kiezen voor een meer traditioneel format en kortingscodes aan te bieden in rode enveloppen voor loyale klanten. Heb lef en wees niet bang om buiten de gebaande paden te treden.

 

UW FANTASIE BEPAALT DE GRENZEN

We hebben nu vijf stappen besproken. Als het goed is, weet u nu beter hoe u met marketing in staat bent te profiteren van Chinees Nieuwjaar. Met de juiste focus en de geschikte producten profiteert u eenvoudig van deze prestigieuze viering. Er zijn kansen voor zowel multinational bedrijven als voor start-ups die lokaal actief zijn. Geen reden dus om deze kans te laten lopen!

 

Data suggests that fashion, food and groceries, and health and beauty are some of the categories that see the most significant uplift.

 

STEP 4: TIMING IS CRUCIAL TO ENGAGING CUSTOMERS SUCCESSFULLY

We alluded to this earlier, but timing is a crucial factor in building engagement. Start too late, and you’ll miss the opportunity; start too early, however, and the messages may become lost in the focus on Christmas.

With the dates of Chinese New Year changing in-line with the lunar calendar, you will need to adapt your timing each and every year you run the campaign. If we use this year as an example, the 5th of January onwards will give your business four weeks to build and promote the celebration. Also, don’t forget that events continue until the 19th—does your strategy have a big finale to honour the Lantern Festival?

 

STEP 5: USE SOCIAL MEDIA TO BRING GIFT-GIVING TO LIFE

It is true that social media platforms like Facebook, Twitter, and Instagram are widely prohibited in China. If you wish to market products directly to Chinese audiences, you will need to use one of the country’s own platforms like Weibo, WeChat, RenRen, and QQ. That doesn’t mean Western social media platforms are useless. We have already alluded to the events that go on in numerous capital cities, and the significant number of Chinese people that travel abroad for Chinese New Year.

Correctly utilising Facebook or Instagram can skyrocket engagement statistics. If you are trying to promote a product, why not send your Facebook Shopping page followers a gift or a discount code? Perhaps anyone that shares your marketing post with their friends will receive the same discount, but with five additional codes to give to family members?

As you can see, all we are doing is making Facebook do the legwork for us, while keeping the theme of Chinese New Year in mind. On Instagram, ask users to share their own pictures of new year celebrations for a chance to access exclusive promotions, or ask followers to use a predetermined hashtag on Twitter.

You could even go with a more traditional format and offer the same coupons via red envelopes posted to loyal customers. Be bold and don’t be afraid to think outside the box.

 

YOUR IMAGINATION IS THE LIMIT

Having followed all five steps, you should have a detailed understanding of how to market Chinese New Year. With the right focus and the right products, capitalising on this prestigious celebration couldn’t be easier. Opportunity exists for both multinational companies and those operating at a local level, so there really is no reason to miss out!