Factoren die de internationale verzendkosten beïnvloeden

Ryan
A
Als u een e-commerce bedrijf runt, zijn internationale verzendtarieven een van de meest uiteenlopende en onvoorspelbare kosten waar u mee te maken krijgt. Van alles heeft er invloed op, van brandstofprijzen, handelstarieven, transportmethodes tot het weer en geopolitieke kwesties. Wij bespreken al deze factoren en nog meer uitvoerig in dit artikel.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat het runnen van een e-commerce bedrijf duur kan zijn. Desalniettemin zijn de meeste kosten voorspelbaar en consistent. Dit is echter niet het geval als het gaat om internationale verzending. Voor het berekenen van deze internationale verzendkosten, kunt u niet simpelweg iemand bellen of zelf snel een berekening maken. U moet namelijk met veel factoren rekening houden. Op een aantal van deze factoren kunt u invloed uitoefenen, maar op een aantal ook niet. Desalniettemin moet u hier altijd op voorbereid zijn.
 

WAT BEÏNVLOEDT INTERNATIONALE VERZENDKOSTEN?

Wat beïnvloedt internationale verzendkosten?
Internationale verzendkosten omvatten meer dan alleen het betalen van een transportbedrijf om een product van de ene plaats naar de andere te vervoeren. Als u op de langere termijn succesvol wilt blijven, moet u onder andere bekend zijn met de kosten die gepaard gaan met de gekozen transportmethode en de tarieven die gelden in de landen waar u uw producten naar verstuurt. Daarnaast moet u rekening houden met factoren als het weer, de toestand van de wereldeconomie en rampen. Allemaal hebben ze invloed op de eindafrekening.
 

AFMETINGEN EN PRIJZEN VAN UW PRODUCTEN

Voordat u contact gaat opnemen met transportbedrijven, moet u eerst weten wat de exacte afmetingen van uw producten zijn.
Natuurlijk betaalt u niet de hoofdprijs als u goederen wilt versturen die licht, klein, gelijkmatig gevormd en/of duurzaam zijn. Breekbare producten moeten echter in een sterkere en grotere verpakking verstuurd worden. En items met vreemde vormen maken dit alleen nog maar ingewikkelder.
Als u zwaardere en grotere producten wilt versturen, heeft dat tot gevolg dat een transportvoertuig niet veel items tegelijk kan meenemen. Hierdoor nemen vaak de kosten voor onder andere de brandstof toe.
 

TRANSPORTMETHODE

Zodra u de grootte en het gewicht van uw producten heeft vastgesteld, moet u gaan nadenken over de verzendmethode. Soms heeft u geen keuze, maar meestal kunt u kiezen uit drie opties: transport over land, over zee en door de lucht.
 

ARBEIDSMARKT VOOR COMMERCIËLE CHAUFFEURS

Als u uw producten over land wilt versturen, moet u rekening houden met de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt van commerciële beroepschauffeurs. Niet iedereen kan een vrachtwagen besturen en degenen die hiertoe wel bereid zijn, zijn weken of zelfs maanden bezig met het halen van hun rijbewijs.
Het grootste probleem is dat er steeds meer oudere chauffeurs met pensioen gaan en er niet veel jonge aanwas is om ze op te volgen. Daarnaast hebben chauffeurs hogere lonen geëist. Deze zijn welverdiend, maar daardoor moet u wel rekening houden met een prijsstijging.
 

TRANSPORT PER ZEEVRACHT

We gebruiken misschien niet meer zoveel schepen voor transport zoals we vroeger deden. De meeste internationale handel vindt echter nog steeds plaats over de uitgestrekte oceanen.
Wat tijd betreft, kan het gemiddeld twee weken duren voordat uw producten op de plaats van bestemming zijn. Dat lijkt misschien lang op de huidige markt. Desalniettemin is het de moeite waard om deze verzendmethode te overwegen, aangezien internationale schepen ontzettend groot zijn. Het transport kost weliswaar tijd, maar een schip kan alles in één keer meenemen. Hierdoor bespaart u veel tijd en geld als u alles goed plant.
De kosten en snelheid van transport over zee staan echter niet altijd van tevoren vast, waar we later meer op in zullen gaan. Zo kan ongunstig weer tot grote vertragingen leiden. Bovendien is er kans op andere kosten waar u tijdens het transport mee te maken kunt krijgen.
 

TRANSPORT PER LUCHTVRACHT

Nu we leven in een moderne tijd, denkt u er vast ook over na om uw producten per vliegtuig te vervoeren.
Grotendeels is dat terecht. Het transport duurt namelijk slechts uren in plaats van dagen. Bovendien is het vervoer rechtstreekser en over het algemeen betrouwbaarder door de kleinere omvang van het luchtvrachtvervoer. Dit laatste is echter ook een van de grootste nadelen. Zelfs de grootste vrachtvliegtuigen zijn klein in vergelijking met een gemiddeld zeevrachtschip.
Dat leidt ertoe dat u niet zoveel producten tegelijk kunt verzenden en u meer brandstofkosten moet betalen. Bovendien kunt u niet van luchtvrachtvervoer gebruikmaken als de lading te zwaar is.
In totaal liggen luchtvrachttarieven ongeveer 500% hoger dan de zeevrachttarieven. We zeggen daarmee niet dat luchtvaarttransport niet de moeite waard is, want dat is het soms zeker, maar houd hier wel rekening mee voordat u kiest voor luchtvracht als een van uw belangrijkste verzendmethoden.
 

BRANDSTOFKOSTEN

Ongeacht de transportmethode die u kiest, moet u altijd rekening houden met de kosten voor brandstof. Als u een auto heeft, dan weet u vast dat de prijzen van de een op de andere dag kunnen veranderen. U weet nooit wanneer een exporteur besluit zijn prijzen te verlagen of wanneer een grote vraag tot schaarste leidt.
De kosten voor brandstof kunt u daarom op voorhand nooit exact berekenen. Desalniettemin kunt u van tevoren wel een budget hiervoor vaststellen. U hoeft hierbij geen rekening te houden met een apocalyps, maar moet er wel voor zorgen dat u op zijn minst de hoogste brandstofprijzen kunt dekken waar u ooit mee te maken heeft gehad.

 

WEER

Het weer is een van de weinige factoren die nog minder voorspelbaar zijn dan de brandstofkosten. Ook dit heeft invloed op de verzendtarieven.
De beste weersomstandigheden zijn gematigde temperaturen en een heldere, zonnige hemel, zonder wind of een te hoge luchtvochtigheid. Als er regen of sneeuw valt en het harder waait, krijgen vrachtwagens, schepen en vliegtuigen allemaal te maken met vertraging. Wanneer deze voertuigen langer moeten wachten of onderweg zijn, bent u vaak degene die de kosten hiervan moet dragen.
 

DRUKKE SEIZOENEN

Naast het weer moet u ook rekening mee houden met het seizoen waarin u de producten verstuurt. In sommige maanden worden namelijk meer goederen verzonden dan in andere.
In de periode van eind november tot en met december is er sprake van meerdere acties en feestdagen die steeds populairder worden, zoals Black Friday, Cyber Monday, Chanoeka en Kerstmis. Veel consumenten doen in deze periode e-commerce aankopen. Bovendien is het weer in deze tijd van het jaar op het noordelijk halfrond vaak stormachtig. Daarom zijn de internationale verzendkosten in deze periode meestal hoger.
Bovendien heeft u ook te maken met een druk seizoen wanneer er een nieuw populair product op de markt is gekomen. Deze drukte kan wel twee maanden duren. Ook kunt u hogere internationale verzendkosten verwachten op andere feestdagen waarbij mensen elkaar cadeaus geven of tijdens B2C-verkopen.
 


Yuqo quotesInternationale verzendkosten omvatten meer dan alleen het betalen van een transportbedrijf om een product van de ene plaats naar de andere te vervoeren.


 

ONVERWACHTE KOSTEN

We willen nog eens benadrukken dat u ruimte moet overlaten voor onverwachte gebeurtenissen. Er kan namelijk sprake zijn van veel onvoorziene kosten die zich tijdens het verzendproces kunnen opstapelen. Deze zijn misschien niet uw schuld, maar de afhandeling ervan is wel uw verantwoordelijkheid.
Bij zeeschepen is bijvoorbeeld een van de belangrijkste semi-onverwachte kosten de GRI. GRI staat ook wel bekend als een algemene tariefverhoging. Vrachtbedrijven passen dit toe om verliezen te dekken die ze hebben geleden tijdens minder drukke seizoenen.
We noemen deze kosten semi-onverwacht, aangezien bedrijven ze vaak minstens één keer per jaar toepassen, ook als de zaken goed gaan. Als de zaken echter niet goed gaan, kunnen ondernemingen zelfs besluiten om ze twee keer of meer per jaar toe te passen.
Daarnaast moet u ook voorbereid zijn op technische problemen, zoals fouten bij het lossen van producten of problemen met de voertuigen zelf.
 

REGELGEVING VANUIT OVERHEDEN

Naast het feit dat u rekening moet houden met onverwachte kosten, moet u ook van tevoren op de hoogte zijn van de wetten met betrekking tot het verzendproces.
Is er bijvoorbeeld een wettelijke beperking op hoelang commerciële chauffeurs mogen werken? Dan kunt u meer chauffeurs inhuren of rekening houden met hun pauzes bij de levertijd die u doorgeeft aan uw klanten. Het is ook belangrijk om te weten dat de zee- en luchtvracht te maken hebben met soortgelijke regelgeving. Bij deze transportmethodes moet u daar dus tevens rekening mee houden.
 

DOUANETARIEVEN EN -KOSTEN

Douanetarieven en -kosten behoren tot de belangrijkste kosten waar u mee te maken krijgt bij internationale verzending.
Wanneer iemand een product bestelt in een land waar dat product wordt belast, moet deze persoon daar extra belasting over betalen. Hierdoor nemen de kosten van het transport van dit product toe, wat het minder gewild maakt bij consumenten.
Als er daarnaast maar een klein foutje zit in het bureaucratische deel van uw verzendproces of als u op de een of andere manier argwaan wekt, dan worden uw producten door de douane gecontroleerd. U vraagt er niet om, maar u moet uiteindelijk toch de rekening hiervan betalen. De kosten kunnen daarbij behoorlijk oplopen als het om een bulkzending gaat.
 

WERELDECONOMIE

We hebben tot nu toe een aantal specifieke factoren besproken, maar het heeft weinig zin om hiermee rekening te houden als het slecht gaat met de wereldeconomie. Als mensen het zich niet kunnen veroorloven om veel producten te bestellen, dan moet u meer GRI betalen. Bovendien moet u zo meer tijd en geld besteden aan transport, terwijl u minder verstuurt.
Ook als het goed gaat, moet u nog steeds rekening houden met extra kosten. In dat geval gaan consumenten juist vaak meer producten bestellen, waardoor elk seizoen druk wordt. Dit leidt niet alleen tot hogere internationale verzendkosten, maar mogelijk ook tot hogere brandstofkosten. In een drukke haven moet u namelijk vaak langer wachten.
 

INTERNATIONALE EN GEOPOLITIEKE KWESTIES

Tot slot weten we dat een wereldwijde ramp enorme gevolgen kan hebben voor onze economie. Zo zijn de gevolgen van COVID-19 niet te overzien. Het is daarbij een understatement om te zeggen dat deze pandemie het internationale verzendproces heeft verstoord.
De handel in de e-commerce is dan wel booming, maar het transport van producten verloopt veel trager door het houden van afstand en andere veiligheidseisen. Dit leidt dit tot vertraagde levertijden en hogere brandstofkosten vanwege overvolle havens.
 

RAAK NIET ONTMOEDIGD DOOR TRANSPORTKOSTEN

Raak niet ontmoedigd door transportkosten
Het lijkt misschien in eerste instantie bijna onmogelijk om de internationale verzendkosten te berekenen. We hopen echter dat dit artikel voldoende heeft opgehelderd, zodat u met een gerust hart aan de slag kunt.
Het kan maanden of jaren duren voordat u uw producten internationaal kunt versturen, maar het is de inspanning zeker waard als u uw tijd, moeite en geld op de juiste manier inzet.