Enkele/dubbele aanhalingstekens in het Engels

Steven Mike Voser
V
Veel niet-native Engelse schrijvers hebben moeite met het gebruik van aanhalingstekens. In dit artikel bespreken we een aantal veelvoorkomende regels bij het hanteren van dubbele en enkele aanhalingstekens. Zo doet u het voortaan altijd op de juiste manier.

Veel niet-native Engelse schrijvers worstelen met het gebruik van aanhalingstekens in de Engelse taal. In dit artikel kijken we naar enkele en dubbele aanhalingstekens. We bespreken daarbij wanneer/hoe u ze gebruikt en wat verschillende stijlgidsen voorschrijven. Opmerking: de voornaamste regels die we hieronder beschrijven, komen uit The Oxford Guide To Style.
 

 

DUBBELE AANHALINGSTEKENS

In de Verenigde Staten en Canada worden dubbele aanhalingstekens veel gebruikt. Enkele aanhalingstekens worden hier zelden gehanteerd voor directe, letterlijke uitspraken. Daarbij worden komma’s, punten en andere interpunctietekens vaak binnen de aanhalingstekens geplaatst. Het is bijvoorbeeld aan te raden om een komma te gebruiken voordat u het citaat sluit en de spreker benoemt. Hier is een voorbeeld: “I can’t be bothered to do my homework,” John said. Volgens de meeste Amerikaanse stijlgidsen moet ook een punt binnen de aanhalingstekens vallen. Dubbele aanhalingstekens kunt u daarbij bijvoorbeeld als volgt gebruiken om citaten aan te duiden: The professor said his findings were important for numerous reasons. “They show that, despite being highly reactive in its natural form, the chemical can be handled safely in a controlled environment,” he said. “I really hope these findings will encourage further research into this chemical and its potential uses.”
 
The Oxford Guide To Style.
 

ENKELE AANHALINGSTEKENS

In het Verenigd Koninkrijk worden vaker enkele dan dubbele aanhalingstekens gebruikt. De regels voor het gebruik hiervan zijn vergelijkbaar met die van de dubbele aanhalingstekens. Over het algemeen geldt dat komma’s en punten binnen de aanhalingstekens vallen als ze onderdeel van het citaat vormen. In sommige Britse publicaties valt de interpunctie die geen onderdeel is van het citaat er echter buiten. U kunt dan ook dit soort citaten tegenkomen in Britse publicaties: ‘What is the use of a book’, thought Alice, ‘without pictures or conversations?’ Opmerking: The Oxford Guide To Style heeft specifieke regels voor het gebruik van enkele aanhalingstekens. Sommige hiervan worden hieronder uitgebreid beschreven. Voor een gedetailleerdere uitleg kunt u echter de stijlgids zelf raadplegen.

  • Enkele aanhalingstekens kunt u gebruiken voor een woord dat onbekend is of op een technische manier gebruikt wordt. Bijvoorbeeld: Our subject is the age of Latin literature known as ‘Silver’.

Hierbij worden aanhalingstekens alleen gebruikt wanneer u het woord of de zin voor het eerst benoemt.

  • Enkele aanhalingstekens kunnen daarnaast niet gebruikt worden voor spreek- en straattaal.

 

WANNEER MOET U ENKELE/DUBBELE AANHALINGSTEKENS GEBRUIKEN?

Wanneer en hoe enkele/dubbele aanhalingstekens gebruikt moeten worden, varieert sterk per land. In de VS worden dubbele aanhalingstekens meestal ingezet voor directe citaten. Enkele aanhalingstekens worden echter gebruikt voor een citaat binnen een citaat. Dit is een voorbeeld van de manier waarop dubbele en enkele aanhalingstekens in de VS tegelijkertijd gebruikt worden: “Mom,” he said, “do you know what ‘superfluous’ means?” In het VK of Australië gaat het echter precies andersom: ‘Mom’, he said, ‘do you know what “superfluous” means?’
 
‘Mom’, he said, ‘do you know what “superfluous” means?’
 

EEN OPMERKING OVER STIJLEN

U kunt deze richtlijnen voor het gebruik van aanhalingstekens als vuistregel aanhouden. Houd er echter rekening mee dat verschillende uitgevers mogelijk hun eigen stijlregels hebben. Zelfs schrijvers zelf kunnen hun eigen stijlvoorkeuren volgen wat aanhalingstekens betreft. Sommige auteurs gebruiken bijvoorbeeld enkele aanhalingstekens om gedachtes of ironie aan te duiden. Er zijn ook talloze schrijvers die weigeren überhaupt aanhalingstekens te gebruiken, maar dit is meestal om creatieve redenen. In een professionele context is het in ieder geval altijd aan te raden om de stijlgids van uw uitgever te gebruiken. Als u aan creatief schrijven doet, bekijk dan dit artikel over waarom sommige auteurs liever geen aanhalingstekens gebruiken.
 

CONSISTENTIE IS DE SLEUTEL

De Engelse grammatica-regels bevatten veel uitzonderingen. Schrijft u in het Engels, maar is het niet uw moedertaal? Dan kunt u het beste de volgende regel aanhouden: Wat u ook kiest, wees consistent. Houd in elke tekst dezelfde stijl aan. Tot slot: mocht u ooit vastlopen, vraag uw redacteur dan welke stijlgids u moet hanteren. Houd onze blog in de gaten voor meer artikelen over Engelse schrijftechnieken en gerelateerde informatie.