10 fascinerende feiten over de Japanse taal

Alexandra Hicks
D
De Japanse taal kent een rijke, mystieke geschiedenis. Tot op de dag van vandaag is de precieze herkomst van de taal nog steeds wat raadselachtig.

Het Japans is een Aziatische taal die door bijna 128 miljoen mensen wordt gesproken. Meer dan 1 miljoen daarvan heeft het als tweede taal geleerd. Het is daarbij de op tien na meest gesproken taal ter wereld, terwijl Japan maar een klein geografisch gebied beslaat. Meer dan 99% van de mensen die Japans spreken, woont ook echt in Japan. We weten maar weinig over de oorsprong van de taal. De eerste echte Japanse tekst dateert uit de 8e eeuw. Dat is niet eens zo oud. Zeker niet als we bedenken dat de mensheid al sinds ongeveer 3000 v. Chr. in verschillende vormen het schrift kent. Hieronder geven we een overzicht van interessante feiten over deze mysterieuze taal.
 

JAPAN NOEMT ZICHZELF 日本語

Traditioneel wordt dit uitgesproken als “Nihon” of “Nippon”. De uitspraak van de taal verschilt dan ook onder moedertaalsprekers. Je denkt misschien dat u Japans spreekt, maar technisch gezien spreek je Nihongo. De versie die de meeste Engelstaligen tegenwoordig spreken, is afkomstig van vroege Portugese ontdekkingsreizigers. Zij zouden de uitspraak verkeerd hebben begrepen.
 

HET JAPANS IS NIET VERWANT MET EEN ANDERE TAAL

Het Engels bijvoorbeeld, is sterk beïnvloed door Latijnse en Germaanse talen. De Japanse taal heeft echter geen directe relatie met een andere taal op de wereld. Deskundige linguïsten noemen het daarom een “geïsoleerde taal”.
 

DE JAPANSE TAAL BEVAT VEEL HOMOFONEN

Homofonen zijn woorden met dezelfde uitspraak, maar met verschillende betekenissen (zoals “knew” en “new” of “so” en “sow”). Sommige Japanse woorden kunnen maar liefst acht volkomen unieke definities hebben. Een voorbeeld is “shin”.
 
 De Japanse taal heeft geen directe relatie met een andere taal.
 

HET JAPANS IS EEN VAN DE SNELST GESPROKEN TALEN

Recent is uit onderzoek gebleken dat mensen die Japans als moedertaal spreken, rond de 7,84 lettergrepen per seconde zeggen. Vergelijk dat met 6,19 lettergrepen per seconde in het Engels. Het is dus best lastig om iemand bij te houden die Japans spreekt.
 

JAPAN KENT DRIE VERSCHILLENDE SCHRIJFSYSTEMEN

We hebben “kanji”, “hiragana” en “katakana”. Alle drie de systemen worden in elke tekst en vaak binnen dezelfde zin door elkaar gebruikt. Kanji en hiragana worden gehanteerd voor het vormen van woorden en zinnen. Katakana wordt echter gebruikt om een stelling te benadrukken of bij buitenlandse leenwoorden.
 

DE JAPANSE GESCHIEDENIS VAN MONDELINGE OVERLEVERING

Eeuwenlang was het Japans een taal die alleen maar werd gesproken. Er bestond dus geen geschreven alfabet of iets dergelijks. In de 5e eeuw leerden Japanse geleerden Mandarijn lezen. Uiteindelijk gebruikten ze letters uit het klassieke Chinese alfabet om hun eigen schrift te vormen. Pas drie eeuwen later was een daadwerkelijk schrift ontwikkeld.
 

DE JAPANSE TAAL KENT GEEN MEERVOUDSVORM

Dit is erg verwarrend. Niet alleen voor ons, maar ook voor veel andere Nederlanders die kennismaken met het Japans. Er kunnen bijvoorbeeld vier katten in uw tuin zitten. In het Japans zeg je echter: “Er is een kat”. Het maakt dus niet uit om hoeveel katten het gaat.
 
Japan is een van de meest geletterde landen ter wereld.
 

JAPAN IS BEHOORLIJK GELETTERD

Japan is een van de meest geletterde landen ter wereld. Meer dan 99% van de burgers kan lezen, schrijven en duidelijk communiceren. Onderwijs, en geletterdheid in het bijzonder, zijn in Japan topprioriteit sinds het Tokugawa regime van 1600 tot 1827. In de loop der jaren is de nadruk op scholing nooit weggeëbd. In de steden gaat 100% van de kinderen en tieners naar school. Op het platteland is dat 97%. Ter vergelijking, in de VS gaat gemiddeld 95% van de leerplichtige kinderen naar school.
 

OOK U KUNT JAPANS LEREN

Japans leren is eigenlijk veel makkelijker dan de meeste mensen denken. Zo kent het geen fluctuerende tonen. Alle woorden zijn daarbij genderneutraal en elke lettergreep wordt op dezelfde manier benadrukt. Het moeilijkste deel van Japans leren, is het schrijven van de karakters.
 

VEELVOORKOMENDE FOUTEN IN HET JAPANS

Heb je je wel eens zorgen gemaakt dat je iets heel doms zei bij het uitspreken van een voor jou buitenlands woord? Wees gewaarschuwd dat het Japans ook een veelvoorkomende valkuil heeft. Veel buitenlanders trappen hierin. Als een buitenlander bijvoorbeeld naar een Japanse bar gaat en “chin chin” zegt, denkt hij misschien dat hij een toast uitbrengt. Eigenlijk zegt hij echter twee keer “penis”. Het woord dat hij bedoelt, is “cin cin”, wat wordt uitgesproken als “chien chien”. Misschien kunt u daarom bij uw volgende bezoek aan Japan beter “kanpai” gebruiken.
 

SAMENVATTEND

Dit waren ze dan: de meest interessante feiten over deze fascinerende taal. Het is bemoedigend om te weten dat het Japans zoveel makkelijker te leren is dan andere talen. Zeker als je bedenkt hoe dominant deze taal in de e-commerce is. Als je er een taal bij wilt leren, is het Japans (of eigenlijk Nihongo) dan ook erg handig en interessant.