Waarom vertalingen nog steeds belangrijk zijn

Steven Mike Voser
S
Social media platforms, websites en informatie beperken zich niet tot landen, maar overschrijden continenten. Daarom zijn hoogwaardige vertalingen meer noodzakelijk dan ooit. Ze zijn zelfs een integraal onderdeel van een goede online aanwezigheid en kwaliteit. Daarbij geven ze nieuwe markten de mogelijkheid om kennis te maken met uw content.

Misschien heeft u een online bedrijf van geringe of middelgrote omvang dat actief is in meerdere landen. Dan bestaat de kans dat u vertalingen overweegt. U bent het vast met ons eens dat het vertalen van online content helpt om wereldwijd een groter publiek te bereiken. Dit kan echter een lang en ingewikkeld proces zijn. Daarom denkt u misschien ook dat u veel werk bespaart door alleen content in het Engels te publiceren. Het Engels geldt immers toch als de heersende taal online? Dat is niet helemaal waar. Mogelijk spreekt het merendeel van uw klanten inderdaad tot op zekere hoogte Engels. Het is echter altijd het beste om ze aan te spreken in hun moedertaal. Lees verder en ontdek waarom het echt belangrijk is om uw website te vertalen. Het maakt daarbij niet uit waar u of uw doelgroep zich bevindt.
 

 

HET ENGELS IS NIET DE HEERSENDE TAAL OP HET INTERNET

Sinds de jaren ’90 bestaat de consensus dat ongeveer 80% van de online content in het Engels is. Daardoor wordt het gezien als de heersende taal op het internet. Tot op heden verkiezen webmasters dan ook Engelse content boven teksten in een andere taal. Ze publiceren zelfs vaak content in het Engels voor mensen die dit niet als moedertaal hebben. Dat doen ze omdat ze weten dat lezers het toch wel begrijpen. Helaas gaat dit gepaard met een aantal problemen. Allereerst klopt het percentage van 80% niet. Dat lezen we op W3Techs, een website die onderzoeken publiceert over webtechnologie. Zo blijkt dat slechts 52% van de online content in het Engels geschreven is. Dat wordt gevolgd door het Russisch (6,4%), Duits (6,1%) en het Spaans (5,1%). Nu denkt u misschien dat 50% genoeg is om het bij Engelstalige content te houden. Dat is echter niet zo. We leggen uit waarom.
 
Dan bestaat de kans dat u vertalingen overweegt.
 
De informatie van W3Techs behelst een aantal beperkingen, wat overigens geldt voor bijna elk onderzoek. Het meten van online content is ontzettend moeilijk. In de disclaimer van W3Techs wordt dan ook expliciet gemeld dat de data beperkt zijn. Het overzicht is namelijk gebaseerd op de 10 miljoen websites die het meest worden gevonden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met subdomeinen. Ten tweede is het belangrijk om te weten dat er een online verschuiving gaande is op het gebied van taal. De verwachting is dat er in de toekomst nog minder Engelstalige content wordt verspreid. De Networks-and-Development-Foundation (Funredes) is een non-profit organisatie die technologie in de ontwikkelende wereld bestudeert. Ook zij stelt dat de hoeveelheid Engelstalige content steeds meer afneemt. Zo heeft ICT4D consultant Álvaro Blanco van Funredes tussen 1996 en 2005 diverse onderzoeken uitgevoerd. Daaruit blijkt dat in die periode het percentage Engelstalige content online af is genomen van 80% tot 45%.
Blanco doet nog steeds onderzoek naar linguïstische trends online. Hij stelt daarbij dat dit steeds lastiger wordt. Dat lezen we in een samenvatting van het boek Rewire: Digital Cosmopolitans in the Age of Connection. “Voor zoekmachines is het lastig om media als Twitter, Facebook en andere sociale netwerken optimaal te indexeren. Persoonlijk denk ik dat minder dan 40% van de online content momenteel in het Engels is”, aldus Blanco. Webmasters moeten zich dus minder richten op Engelstalige content. Tenminste, als ze iemand willen aanspreken die het Engels niet als moedertaal heeft. De derde reden daarvoor is ingewikkelder. Deze is namelijk psychologisch van aard. Het behelst hoe we een connectie kunnen aangaan met iemand in zijn moedertaal.
 

THE POWER OF A MOTHER TONGUE

It’s true, English is the most common language spoken by non-native speakers across the world. But that doesn’t mean it’s always the best language to communicate to your audience with. So, what is? Well, the answer is simple: The best way to communicate with your customers is via their native language. Research shows that people are likely to spend twice as much time on a website in their native tongue than one in a non-native language. And when it comes to making a sale, native languages become even more important. That’s because connecting with a customer in their native language helps build trust, and ultimately increases the chance of them buying your product. Research from the European Commission really drives this point home; while over 50% of web users in the EU admit to occasionally browsing the web in a foreign language, 90% say they prefer to do so in their native tongue.
 
Bing can be really useful, especially in situations where you need a quick, rough translation of a small piece of text in a foreign language.
 
And when it comes to actually buying something, over 40% of European customers say they won’t buy a product if there’s no information available about it in their native language. Stats by Common Sense Advisory also show that 72% of online consumers spend the majority of their time browsing websites in their native language. The same percentage of consumers admit they are more likely to buy a product if the information on it is in their language. When you think about it, these statistics are pretty obvious and help explain the gradual decline of English-only content around the web. More importantly, however, they point to a pretty powerful business opportunity for you. If you currently use English content to connect with customers who aren’t native English speakers, you have a lot to gain from translating your website into other languages.
 

HOW TO TRANSLATE YOUR WEBSITE PROPERLY

If you’re considering translating your website, here’s one crucial tip to remember: Avoid machine translators at all costs. Sure, machine translators like Google Translate and Bing can be really useful, especially in situations where you need a quick, rough translation of a small piece of text in a foreign language. However, that’s pretty much where your use of machine translators should end, and you should never consider using tools like Google Translate to edit official branded text on your website. These machines work using formulas designed to gather information about how certain words or phrases are said in another language.
That means, they’re great at finding out how to say a particular phrase like “good morning” or “how are you” in another language. However, machines cannot account for things like the context of a piece of text or the idioms, conventions, or colloquialisms that make up a language. To learn more about the limitations of machine translators, check out this article on the topic.  If you’re ready to translate your website and reach a larger online audience, make sure to contact us and work with our experienced team of translators. At Yuqo, we specialise in helping small to medium-sized business like yours translate their work and localise their content for new markets.