Vermijd deze 7 veelgemaakte fouten bij het vertalen van uw website

Ian Abernathy
Ian Abernathy
E
Er is nog nooit een betere tijd geweest om uw website in meerdere talen beschikbaar te maken dan nu. Benut nieuwe, internationale e-commerce kansen; bekijk deze 7 veelgemaakte fouten die u dient te vermijden bij het vertalen van uw website.
Reading Time: 4 minutes

De aandacht trekken van een grotere groep consumenten is belangrijk om als online bedrijf te kunnen groeien. Hoewel uw website wellicht succesvol is in uw eigen taal, zal het aanbieden van uw diensten in meerdere talen helpen om uw klantenbestand uit te breiden. Ook verbetert u hiermee uw geloofwaardigheid op de wereldwijde markt.

Het proces van het vertalen van uw website vereist veel aandacht voor culturele bedrijfstrends, gewoonten en communicatiemethoden. Het onachtzaam vertalen van content zal niet alleen resulteren in een verspilling van tijd en geld; u valt internationaal online ook minder op. We hebben 7 veelgemaakte fouten voor u verzameld die moeten worden vermeden bij het vertalen van uw website. Hiermee kunt u culturele hindernissen omzeilen en nieuwe markten bereiken.

 

1: ONLINE VERTAALMACHINES GEBRUIKEN

Als het om vertalen gaat, is er niets zo erg als een brontekst door een online vertaalmachine te laten vertalen. Dit resulteert bijna altijd in slordige letterlijke content, waarmee u geen klanten trekt. Er kunnen een aantal situaties ontstaan als teksten op deze manier vertaald zijn.

Als het om vertalen gaat, is er niets zo erg als een brontekst door een online vertaalmachine te laten vertalen.

Allereerst zal de content minder overtuigend overkomen op moedertaallezers. Dit soort “exacte” vertalingen missen vaak de context van de originele tekst en leiden dikwijls tot verwarring bij de klant. Ook kunnen vertaalmachines schade veroorzaken als ze bepaalde termen en zinnen onjuist spellen of vertalen.

 

2: WERKEN MET NON-NATIVE VERTALERS

Er zijn genoeg vertalers die twee talen vloeiend beheersen, maar er is gewoonweg niets beters dan een native vertaling. Niet-moedertaalsprekers (non-natives) zijn dan wel efficiënter dan vertaalmachines, maar missen alsnog een wezenlijk inzicht in de lokale etymologie, zinsbouw en context van de moedertaal. Native vertalers kunnen daarentegen hun uitgebreide begrip van de taal gebruiken om de website te “lokaliseren” voor de doelgroep.

 

3: CONTENT NIET LOKALISEREN

Om een vertaling echt overtuigend te maken, moet de content worden gelokaliseerd en aangepast worden aan het dialect en de culturele eigenschappen van de betreffende regio. Lokaliseren houdt in dat vertalers de meest relevante en gangbare woorden en zinnen gebruiken die conventioneel zijn in een bepaald gebied. Zo zal een Amerikaans bedrijf dat broeken verkoopt zijn woordkeuze moeten lokaliseren voor een Brits publiek. Hoewel “pants” (broeken) wel wordt begrepen in het Verenigd Koninkrijk, wordt de term “trousers” (idem) er vaker gebruikt.

 


Yuqo quotesVoor wat betreft online verkoop, stelt lokaliseren u in staat om u te presenteren aan elke doelgroep middels de meest gangbare taal en media.


 

Lokaliseren is een veelomvattende taak. Alle teksten, video’s, afbeeldingen, muziek en advertenties moeten worden geoptimaliseerd om aan de culturele criteria van elke markt te voldoen.

Lokaliseren heeft als doel om klanten aan te trekken, in plaats van ze te ergeren of ze te verwarren met irrelevant of cultureel ongevoelig materiaal. Net zo snel als u nieuwe wereldwijde markten kunt veroveren, kunt u uw bedrijf ruïneren met onachtzame vertalingen. Zelfs kleuren en designs wekken per regio verschillende reacties op, en kunnen invloed hebben op de acties van de klant.

 

4: NALATEN DE HELE WEBSITE TE VERTALEN

Hoewel het misschien niet zo belangrijk lijkt, is het cruciaal om niet alleen de blogartikelen en soortgelijke content te vertalen, maar alles wat er op de website staat. Om de lokale klant de beste gebruikerservaring te bieden, moet alle content – van teksten tot betaalpagina’s – worden aangepast. Houd daarbij altijd de moedertaal en bijbehorende cultuur in gedachte.

 

5: HET VERMIJDEN VAN SEO

SEO is van groot belang om op te vallen. Het maakt hierbij niet uit of u uw marketing richt op uw eigen moedertaal of op een geheel nieuwe taal. Omdat SEO-tactieken afhankelijk zijn van de doeltaal, zult u met uw website opnieuw bij het begin moeten beginnen als het gaat om wereldwijde SEO. Desalniettemin zijn bepaalde praktijken, zoals het gebruiken van bepaalde zoektermen, nog steeds cruciaal voor een goede SEO.

Een veelgemaakte fout is dat websites sleutelwoorden letterlijk vertalen van de brontaal naar de moedertaal. Omdat elke cultuur verschillende connotaties kent binnen de taal, zullen dit soort letterlijke vertalingen niet opvallen bij zoekmachines.

Om dit probleem te vermijden, moet u eerst weten hoe u de zoektermen en de “toon” aan kunt passen aan de specifieke nieuwe markten voordat u de content vertaalt. Sleutelwoorden moeten worden gelokaliseerd (en niet simpelweg worden vertaald) om ervoor te zorgen dat elke groep woorden zijn vruchten afwerpt. Door een goede opzet te maken van uw vertalingen naar de moedertaal, heeft u meer kans op succes wat marketing betreft.

 

6: KLANTEN AAN HUN LOT OVERLATEN

Stel dat u alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om uw website volledig te vertalen naar de moedertaal en dat u alle inhoud hebt gelokaliseerd. Plotseling ziet u een grote toename van klanten in de markt, maar realiseert u zich dat u niet effectief met hen kunt communiceren als er problemen ontstaan.

Klanten aan hun lot overlaten door geen gelokaliseerde klantenservice aan te bieden, kan frustrerend zijn.

Klanten aan hun lot overlaten door geen gelokaliseerde klantenservice aan te bieden, kan net zo frustrerend (of misschien wel frustrerender) zijn voor een klant als een slecht vertaalde website. Dit toont wederom aan hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met details als u uw website in verschillende talen wilt aanbieden.

 

7: VERTALEN NAAR TE VEEL TALEN

Het presenteren van uw online bedrijf op meerdere markten kan enorm opwindend zijn voor u als ondernemer, maar het is belangrijk de aandacht te vestigen op markten die relevant zijn. Afhankelijk van uw aangeboden producten of diensten, kan het zo zijn dat bepaalde regio’s eerder voor e-commerce kiezen dan andere. Wellicht zijn sommige producten simpelweg niet cultureel passend voor een bepaalde regio of is de doelgroep te klein om een goede omzet te kunnen draaien.

Val niet in deze valkuil. Richt uw aandacht op talen en geografische locaties waar mensen enthousiast zullen zijn over wat uw bedrijf te bieden heeft en waar ze hopelijk besluiten om tot een aankoop over te gaan.

 

ADVIES VOOR ONLINE BEDRIJVEN: CONTROLEER UW VERTALINGEN ALTIJD EXTRA

Leren hoe u uw website het beste vertaalt naar een native taal is geen gemakkelijke taak. Voor het lokaliseren van content en het vinden van fouten in teksten, bespaart u veel tijd als u werkt met native vertalers. Voordat u uw gelokaliseerde website presenteert, moet u ervoor zorgen dat alles met zorg en expertise is voltooid. Het dubbelchecken van uw content kan onnodige fouten voorkomen en uw kans op succes vergroten.