Een eerbetoon aan Barbara Bush, First Lady en strijdster tegen analfabetisme

Steven Mike Voser
V
Vandaag een eerbetoon aan Barbara Bush voor haar levenslange strijd tegen analfabetisme en sociaal onrecht en inzet voor vele andere goede doelen. Zowel in als buiten het Witte Huis.

Barbara Bush, voormalig First Lady en strijdster tegen analfabetisme, overleed afgelopen 17 april op 92-jarige leeftijd. Ze was getrouwd met George H.W. Bush, de 41ste President van de Verenigde Staten. Ook was ze de moeder van George W. Bush. Hij bekleedde vanaf 2001 twee ambtstermijnen. “Mijn moeder is op 92-jarige leeftijd overleden. Laura, Barbara, Jenna en ik zijn diep bedroefd. We kunnen er echter in berusten omdat we weten dat zij erin berustte. Barbara Bush was een formidabele First Lady en een vrouw als geen ander. Ze zorgde voor vrolijkheid, liefde en geletterdheid bij miljoenen mensen”, aldus George W. Bush in een verklaring. Naast haar rol als de vrouw van, stond Barbara Bush bekend om haar onvermoeibare strijd tegen sociale onrechtvaardigheid en racisme. Ook streefde ze ernaar het analfabetisme in heel Amerika uit te roeien. In dit artikel kijken we naar de nalatenschap van Barbara Bush als eerbetoon aan deze inspirerende vrouw die van ons is heengegaan.`

Barbara Bush, voormalig First Lady en strijdster tegen analfabetisme, overleed afgelopen 17 april op 92-jarige leeftijd.

 

BARBARA’S STRIJD TEGEN ANALFABETISME

In een interview tijdens het tv-programma Great Day Houston vertelt Barbara’s zoon Neil dat boeken een grote rol speelden in de familie Bush. “Toen ik nog klein was, las ze mij en mijn broertjes en zusjes altijd voor. Vanaf het moment dat mijn vader regelmatig in het ziekenhuis verbleef, ik denk de afgelopen vier of vijf jaar, was ik in de bevoorrechte positie hen voor te lezen”. Toen Neil nog kind was, werd bij hem dyslexie vastgesteld. Zijn strijd hiertegen spoorde zijn moeder aan om analfabetisme in heel Amerika uit te roeien. Nadat ze ontdekte dat haar zoon niet kon meekomen in de leeskring op school, zorgde ze ervoor dat zijn leesniveau op peil gebracht werd met dat van zijn klasgenootjes. Barbara schreef Neil meteen in voor diverse programma’s om iets aan zijn dyslexie te doen. Neil’s strijd tegen dyslexie dreef Barbara zelfs tot het schrijven van C. Fred’s Story. Dit is een kinderboek waarvan ze alle inkomsten doneerde aan verschillende liefdadigheidsinstellingen die analfabetisme tegengaan.

Tijdens het presidentschap van haar echtgenoot bleef Mrs. Bush zich bezighouden met de strijd tegen analfabetisme. Als First Lady bestempelde ze het zelfs als “het belangrijkste doel dat we voor ogen hebben”. Ze raakte actief betrokken bij veel organisaties tegen analfabetisme, bezocht scholen en spoorde leerlingen aan vooral veel te lezen. Ook was ze voorzitster van tal van instellingen voordat ze haar eigen stichting oprichtte. Deze noemde ze de Barbara Bush Foundation For Family Literacy, waarvan ze tot 2012 voorzitster was. Ze gebruikte media, zoals The Oprah Winfrey Show en haar eigen radioprogramma, Mrs Bush’s Story Time, om het belang van lezen en schrijven te benadrukken. Dit deed ze gedurende het hele ambtstermijn van haar man. Dat was bovendien een periode waarin veel immigranten uit Latijns-Amerika naar Amerika kwamen. Hierdoor steeg het aantal analfabeten onder de bevolking enorm. In 1997 ontving Barbara Bush de Miss America Woman of Achievement Award. Die kreeg ze voor haar hulp aan liefdadigheidsinstellingen die strijden tegen analfabetisme. Ook ontving ze eredoctoraten van verschillende Amerikaanse universiteiten. Denk aan Doctors of Laws, Humane Letters en Public Service.

Tijdens het presidentschap van haar echtgenoot bleef Mrs. Bush zich bezighouden met de strijd tegen analfabetisme.

 

BARBARA’S NALATENSCHAP

Behalve haar gedrevenheid om analfabetisme uit te roeien, maakte ze zich ook hard voor veel andere goede doelen. Ze sprak zich vaak uit tegen racisme en sociaal onrecht. Ook hielp ze geld in te zamelen voor andere goede doelen. Bijvoorbeeld voor een doel tegen kinderleukemie, nadat haar dochter hieraan was bezweken. Tijdens haar ambtsperiode als First Lady was Barbara berucht om haar liberale inzichten. Deze druisten vaak in tegen die van haar man of de Republikeinse Partij. Zo was ze pro-abortus tijdens de abortusdiscussie aan het eind van de jaren ’80 en het begin van de jaren ’90. Hoewel ze aanvankelijk haar mening afzwakte, wakkerde ze de abortusdiscussie in 1992 weer aan. Nadat niet haar echtgenoot, maar Bill Clinton de verkiezingen in 1993 won, bleef ze zich inzetten voor haar vele campagnes en projecten.

Ook stond ze haar zoon George W. Bush bij, gedurende zijn hele carrière en zijn politieke campagnes. Barbara Bush blijft altijd in onze gedachten dankzij haar vele successen en campagnes, haar scherpe tong en natuurlijk als strijdster tegen analfabetisme. Wij bij Yuqo kunnen ons zeer vinden in het belang van haar strijd, vooral nu we leven in een digitaal tijdperk. We worden steeds afhankelijker van technologie voor het corrigeren/editen van teksten. Daarbij maken we veel vaker gebruik van het internet in plaats van dat we echte boeken lezen. We dragen dan ook graag bij aan het in ere houden van Barbara’s gedachtegoed.